ลำพูนดีไซน์ มี Package ให้เลือกหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือ บริการขององค์กรและธุรกิจของคุณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

         

เว็บเป็นจะของคุณ 100%

 

รองรับ SEO

 

บริการดูแลเว็บไซต์ของคุณ

 

บริการสอนการใช้งาน
ระบบออนไลน์

 

จัดการสถิติเพื่อการประเมิน

 

สร้างแบบฟอร์มได้อย่างอิสระ

ไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิและความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ใช้บริการของเรา เว็บไซต์จะเป็นของคุณ 100% สามารถย้ายโฮสติ้งได้ตามความต้องการ เราพร้อมให้บริการในการย้ายข้อมูล เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของคุณ   เว็บไซต์ที่เราออกแบบและสร้างให้กับคุณ จะถูกออกแบบโครงสร้างให้รองรับระบบ SEO ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเว็บไซต์ของคุณมีโอกาส ติดอันดับต้นๆ ในการคันหาของ search engine ชื่อดังอย่างGOOGLE ได้   หมดปัญหากับการทำเว็บไซต์แล้วไม่มีผู้อัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่่อง เรามีบริการดูแลเว็บไซต์ทั้งแบบรายเดือน หรือ เป็นจำนวนครั้ง ในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 200 บาท เท่านั้น   เรามีให้บริการสอนการใช้งานผ่าน ระบบ remote desktop สาธิตการ ใช้งานทุกขั้นตอน สามารถดูวีดีโอ ย้อนหลังได้ตลอด เพื่อช่วยคุณ ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย อยู่ตลอดเวลา   มีระบบจัดการสถิติคนเข้าชมที่แจ้งรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของการเข้าชม คีย์เวิร์ดในการเข้าชม ฯลฯ รองรับระบบสถิติภายนอก เช่น Histat   ระบบจัดการแบบฟอร์มที่หลากหลายยืดหยุ่นต่อการใช้งานทุกประเภทเช่น การรับสมัครงาน การสั่งซื้อสินค้า แบบสอบถามเพื่อการประเมินผลต่างๆ
Untitled Document

            ลำพูนดีไซน์ เรามีขั้นตอนในการดำเนินงาน โดยทางคุณลูกค้าจะเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานให้เรา เรามีขั้นตอนในการทำงานดังต่อไปนี้

แจ้งรายละเอียดและความต้องการเว็บไซต์

เบื้องต้น ลูกค้าสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ แจ้งความจำนงในการออกแบบเว็บไซต์ ว่าเป็นเว็บไซต์ประเภทใด เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการดำเนินการ โดยติดต่อเข้ามาทาง
โทรศัพท์ : 086-6724505
อีเมล์ : pattarasin@outlook.com
Facebook : ลำพูนดีไซน์
ทุกวัน เวลา 09.00น. - 20.00 น.


ชำระเงินมัดจำค่าเว็บ

เมื่อทางเจ้าหน้าที่ของเราได้แจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบแล้ว ให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดการสั่งซื้อเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ และชำระค่ามัดจำการจัดทำเว็บไซต์เป็นจำนวน 50% ของราคาประเมิน โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินให้เรียบร้อย เพื่อยืนยันการจัดจ้างทำเว็บไซต์

 
 

ส่งข้อมูลเว็บไซต์

ลูกค้าสามารถส่งข้อมูลในการจัดทำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ หรือไฟล์มีเดียอื่นๆ มายังอีเมล์ pattarasin@outlook.com หากไฟล์มีขนาดใหญ่ ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำวิธีในการโอนย้ายไฟล์ที่สะดวกสำหรับท่าน ผ่านทางระบบขนส่งที่คุณลูกค้าสะดวก

 
 

ตรวจสอบเว็บไซต์และรับงาน

ลูกค้าสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของท่านทางเว็บเสมือนที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ และเมื่อได้ตรงตามความต้องการแล้ว ลูกค้าต้องชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนที่จะนำเว็บไซต์เข้าสู่โฮสจริง เมื่อชำระแล้ว สามารถโทรหรืออีเมล์บอกเจ้าหน้าที่ของเราได้เพื่อทำการเปิดเว็บไซต์ และส่งมอบรหัสในการจัดการเว็บไซต์ (สำหรับแพ็คเก็จที่ระบบอัพเดตข้อมูลให้กับลูกค้า)

 
 
Error
  • Unknown column 'a.title_alias' in 'field list' SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM hnz8e_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM hnz8e_content AS a LEFT JOIN hnz8e_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN hnz8e_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN hnz8e_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN hnz8e_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN hnz8e_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM hnz8e_categories AS cat JOIN hnz8e_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN hnz8e_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-19 11:49:04') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-19 11:49:04') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Unknown column 'a.title_alias' in 'field list' SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM hnz8e_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM hnz8e_content AS a LEFT JOIN hnz8e_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN hnz8e_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN hnz8e_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN hnz8e_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN hnz8e_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM hnz8e_categories AS cat JOIN hnz8e_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN hnz8e_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2017-09-19 11:49:04') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2017-09-19 11:49:04') ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

ข้อตกลงในการใช้บริการ

- ทางเรายึดข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเป็นสำคัญ หากข้อมูลนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ล้วนแล้วแต่ท่านลูกค้าจะทราบหรือไม่ทราบประการใด ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่เกี่ยวข้องกับ ลำพูนดีไซน์ แต่อย่างใด
- ลำพูนดีไซน์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการทำซ้ำ ดัดแปลง และจำหน่าย หรือเพื่อจำหน่าย fileรูปภาพ และ icon ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ของลูกค้า ตามเงื่อนไข สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
- ตัวเว็บไซต์ หรือไฟล์ในการจัดทำเว็บไซต์( ไม่รวมต้นฉบับไฟล์ artwork ต่างๆ ที่ลำพูนดีไซน์เป็นผู้จัดทำ ) เป็นของลูกค้า 100% สามารถจัดการแก้ไขได้เองภายหลัง
- การชำระเงินงวดสุดท้าย หรือการนำเว็บไซต์ขึ้นสู่โดเมนเนมและโฮสของลูกค้าถือเป็นอันสิ้นสุดการทำงานของ ลำพูนดีไซน์
- หากเว็บไซต์เกิดปัญหาในการณีที่มีการส่งมอบเว็บไซต์แล้ว ทาง ลำพูนดีไซน์ จะสามารถกู้ไฟล์ต่างๆคืนให้ได้เหมือนกับตอนที่ส่งมอบเท่านั้น หากต้องการฐานข้อมูลล่าสุด ลำพูนดีไซน์จะสำรองข้อมูลให้ 2 เดือน/ครั้ง และจนกว่าพื้นที่ hosting จะเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ของพื้นที่ทั้งหมด